Olimpiada Literatury i Języka Polskiego dla zdolnych humanistów

Posted on

Sprawdzanie wiedzy w konkursach tematycznych.

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego jest konkursem dla wybitnych humanistów. Uczniowie, których pasją jest czytanie mogą zweryfikować swoje wiadomości na tle innych zdolnych. Aby przystąpić do takich testów wymagane jest bardzo duże oczytanie, umiejętność wypowiadania się na piśmie, znajomość ortografii i gramatyki języka polskiego. Olimpiada na pewno jest sprawdzianem, ale również świetnym motywatorem. Ucząc się do konkursu uczeń jest zobowiązany do przeczytania odpowiedniej literatury uczy się więc systematyczności i dążenia do ustalonego celu.

Zrozumienie literatury polskiej wymaga od uczniów również wiedzy historycznej. Poeci, pisarze tworzyli swoje dzieła w oparciu o dzieje historyczne i czasy w których żyli i które wywierały na nich wpływ. Dlatego aby Olimpiada Literatury i Języka Polskiego nie była zaskoczeniem należy utwory identyfikować z rysem historycznym. Wiedza do tego potrzebna jest więc rozległa bardzo. Tylko dużo czytając odpowiedniej literatury, uczeń może przygotować się pod kontem konkursu. Warto przejrzeć zagadnienia z poprzednich edycji olimpiad i innych konkursów, aby rozwijać myślenie i sprawdzić swoją wiedzę lub braki, które trzeba uzupełnić.

Do olimpiady z literatury niezbędne jest przeczytanie wszystkich zlecanych lektur, jak również wiadomości z podręczników i wskazanych przez nauczyciela dodatkowych książek. Im więcej czytania tym wiedza bardziej usystematyzowana i większe szanse na lepsze miejsce na olimpiadzie.

Źródło informacji: https://indekswkieszeni.pl/olimpiada-literatury-i-jezyka-polskiego/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *